Ecologisch verwijderen van graffiti

Terug naar “Voor en na”

Beton

betonna betonvoor

Brons

bronsna bronsvoor

Stucwerk

graffiti_stucwerk_verwijderen graffiti_stucwerk_verwijderen_voor

Hout

houtvoor houtna

Gevel

graffitivoor graffitina

 

graffiti1 graffiti2